Het antwoord is simpel: dat mag niet omdat het logo onder het auteursrecht valt.

Het antwoord is simpel: dat mag niet omdat het logo onder het auteursrecht valt. Je zegt dat je een logo ontwerpt, maar eigenlijk doe je iets anders: je past een bestaand logo aan.

Bedrijven laten (tegen betaling – en dan gaat het vaak om forse bedragen) een beeldmerk ontwerpen niet alleen om zich te presenteren, maar ook om zich te onderscheiden van anderen. Dat aspect gaat natuurlijk verloren wanneer een ander het logo ‘in aangepaste vorm’ gaat gebruiken. Bovendien zou er, bij het gebruik van een ‘aangepast beeldmerk’, bij (potentiële) klanten verwarring kunnen ontstaan over het bedrijf dat achter het logo schuilgaat.

Je kunt het vergelijken met het herschrijven van een boek. Zelfs al verander je 95% van de tekst, de auteur zal je voor de rechter slepen wegens plagiaat van de resterende 5%.

Zowel de ontwerper van het originele logo als het bedrijf dat het logo voert, kunnen op grond van het auteursrecht (en desnoods via de rechter) eisen dat je het gebruik onmiddellijk staakt en zelfs een schadevergoeding eisen. Als het logo is geregistreerd bij een merkenrechtbureau, dan heb je helemaal geen poot om op te staan.

Je vraagt waar je op moet letten bij het ontwerpen van een logo:
1. het logo moet ‘onderscheidend’ zijn;
2. het beeldmerk moet passen bij de uitstraling/identiteit van de organisatie;
3. het logo moet kunnen worden gebruikt in uiteenlopende formaten en op diverse huisstijldragers. Bovendien moet het logo goed reproduceerbaar zijn (ook in zwart/wit);
4. vanwege de hoge kosten is het niet verstandig een full-colour logo te ontwerpen.